De Kracht van Contact in beeld

De Kracht van Contact

De Kracht van Contact in Social Media

Communicatie is in essentie - in tegenstelling tot marketing waarin eenrichtingsverkeer centraal staat - gericht op dialoog met je belangrijkste doelgroepen. Sociale media zijn hierin een waardevolle aanvulling in de middelenmix die een organisatie tot zijn beschikking heeft. Social media hebben klanten een groter aandeel gegeven in de communicatie met bedrijven. Hun (klant)ervaringen zijn direct voor iedereen zichtbaar (civil journalism) en ze hebben elkaar gevonden in communities op het web (interest groups). Door als bedrijf de juiste middelen in te zetten maak je je klant een onderdeel van je community (of sluit je je aan bij de bestaande community van je klant) en blijf je continu met hem in contact.

Downloads

Links

In-company trainingen sociale media

De Kracht van Contact kan uw medewerkers trainen in het strategisch inzetten van sociale media. Zij leren onder andere een eigen strategie te maken voor hun (en uw) belangrijkste doelgroepen en die uit te werken in een contentstrategie. Maar ook de rol van tevreden klanten komt aan bod, want zij zijn uitstekende ambassadeurs van uw product of dienst. Hoe faciliteer je hen om over uw product of dienst te praten op sociale media.


Portfolio items in categorie Ongecategoriseerd

GGD Hollands-Midden - Online marketing adviseur

In de laatste twee maanden van 2015 verzorg ik een Facebook-advertentiecampagne voor de 14 websites van de Centra voor Jeugd en Gezin in de regio Zuid-Holland Noord en de gezamenlijke website voor jongeren. Het doel van de campagne is om structureel nieuwe en meer bezoekers te trekken naar de sites.

Lees meer...

Nederlandse Transplantatie Stichting - Campagneleider Donorweek 2015

Opdrachtgever: Nederlandse Transplantatie Stichting
januari 2015 - heden

Voor de Nederlandse Transplantatie Stichting treed ik op als de campagneleider van de Donorweek 2015.

Lees meer...

Leiden University College - Communicatie en internationale studentenwerving

Opdrachtgever: Leiden University College The Hague, Den Haag
januari 2015 - september 2015

In opdracht van Leiden University College (LUC) The Hague begeleid ik het communicatie- en recruitmentteam bij het schrijven en de implementatie van de nieuwe recruitmentstrategie. We richten ons hierbij vooral op het verbeteren van de website om de instroom van internationale studenten te optimaliseren.

Lees meer...

Nederlandse Transplantatie Stichting - Jaarverslag 2014

Opdrachtgever: Nederlandse Transplantatie Stichting
januari 2015 - mei 2015

Net als in 2014 verzorg ik voor de Nederlandse Transplantatie Stichting het volledige traject om te komen tot een jaarverslag.

Het jaarverslag 2014 verscheen volgens planning in mei 2015. De interactieve pdf-versie maakt het mogelijk om snel te zoeken op onderwerp of thema. En de infographics geven een goed beeld van de belangrijkste resultaten in 2014. Het jaarverslag is gratis te downloaden vanaf de website van de NTS.
 

Lees meer...

GGD Hollands-Midden - training Facebookpagina voor gevorderden

Opdrachtgever: GGD Hollands-Midden, Leiden
oktober 2014 - april 2015

In opdracht van de centrale webredactie van de Centra voor Jeugd en Gezin begeleid ik de beheerders van 14 lokale Facebookpagina's. Ik bereid een training voor om de communicatie via Facebook met ouders/verzorgers verder te professionaliseren en beter te integreren in de andere communicatiemiddelen.

 

Lees meer...

Sponsoring & Communicatie voor Toptoets 2015

Opdrachtgever: Stichting Cognitief Talent, Den Haag
september 2014 - januari 2015

Voor de Stichting Cognitief Talent verzorg ik de sponsorwerving, communicatie en PR voor de Toptoets 2015.

Lees meer...

Nederlandse Transplantatie Stichting - Donorvoorlichting & PR

Opdrachtgever: Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) , afdeling Donorvoorlichting, Communicatie en Onderwijs
maart 2012 – heden

De Kracht van Contact beheert voor de NTS de contacten met de doelgroep gemeenten, een belangrijke partner in voorlichting over orgaan- en weefseldonatie. De werkzaamheden bestaan uit het maken van een jaarplan, het bestendingen van de contacten met afdelingen Burgerzaken en het uitvoeren van verschillende communicatie-acties, zowel online als offline. Tijdens campagneperiodes ben ik verantwoordelijk voor de PR, met name gericht op regionale en lokale media. Ik ben media-woordvoerder voor de campagne Nederland zegt Ja tijdens de campagne rondom jaarlijkse 18-jarigenaanschrijving en de Donorweek.

 

Lees meer...

Nederlandse Transplantatie Stichting - interim corporate communicatie

Opdrachtgever: Nederlandse Transplantatie Stichting, Leiden
januari 2014 - augustus 2014

Voor de Nederlandse Transplantatie Stichting verving ik tijdelijk de corporate communicatieadviseur voor 24 uur per week.

Lees meer...

Vereniging van KNO-artsen - reputatiemanagement

Opdrachtgever: Nederlandse Vereniging van Keel-, Neus- en Oorartsen, Utrecht 
november - december 2013

Hoe krijg je inzicht in en houd je grip op publiciteit over de beroepsgroep? Welk beeld van ‘de KNO-arts’ leeft er eigenlijk bij opiniemakers en ‘de patiënt’? Klopt dit beeld met de realiteit en met het beeld dat de vereniging wil uitstralen? De Kracht van Contact verzorgt een sessie voor het bestuur van de Nederlandse vereniging voor Keel-, Neus- en Oorartsen over reputatiemanagement en beeldvorming.

Lees meer...

GGD Hollands Midden - strategie social media

Opdrachtgever: www.hoezitdat.info en de websites van de 15 Centra voor Jeugd en Gezin in Zuid-Holland Noord
2012-2014

De GGD Hollands-Midden heeft De Kracht van Contact gevraagd een onderzoek te doen naar de inzet van sociale media/interactiviteit voor de doelgroepen van de vijftien Centra voor Jeugd en Gezin in de regio. Dit onderzoek heb ik in het voorjaar van 2013 uitgevoerd en de resultaten verwerkt in een rapport voor bestuurders van de vijftien deelnemende gemeenten. Eind oktober 2013 heeft de GGD Hollands-Midden mij gevraagd voor de implementatie van de adviezen bij alle vijftien Centra voor Jeugd en Gezin in de regio Zuid-Holland Noord.

Lees meer...

Universiteit Leiden - rapport arbeidsmarktperspectief

Opdrachtgever: Universiteit Leiden, Faculteit Geesteswetenschappen
mei/juni 2013

De Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden startte in september 2012 met de nieuwe Bacheloropleiding International Studies. De Kracht van Contact verzorgde in het voortraject de communicatie voor deze opleiding, inclusief de positionering, opzetten van de communicatiemiddelen en de internationale studentenwerving. Voor deze vervolgopdracht maakte ik een rapport over het toekomstige arbeidsmarktperspectief van de studenten International Studies.
 

Lees meer...

Universiteit Leiden - workshop social media voor medewerkers

Opdrachtgever: Universiteit Leiden, Faculteit Campus Den Haag
voorjaar 2013

De afdeling Communicatie & Marketing van de faculteit Campus Den Haag Universiteit Leiden heeft de Kracht van Contact gevraagd om een of meerdere workshops sociale media te geven. Deze workshop is bedoeld voor medewerkers van de faculteit, zowel wetenschappelijk personeel als ondersteunend personeel. Beide groepen hebben aangeven behoefte te hebben aan praktische handvatten om sociale media in te zetten voor hun werk.

Lees meer...

GGD Hollands Midden - promotiecampagne jongerenwebsite hoezitdat.info

Opdrachtgever: www.hoezitdat.info
GGD Hollands Midden, in opdracht van de vijftien gemeenten in de Leidse regio, Duin- en Bollenstreek en Rijnstreek
oktober 2011 - maart 2012

Doelstelling: Bekendheid en bezoekersaantal vergroten van de regionale jongerenwebsite www.hoezitdat.info vergroten bij jongeren tussen de 12 en 23 jaar.

Lees meer...

Universiteit Leiden - positionering bacheloropleiding & internationale studentenwerving

Opdrachtgever: Universiteit Leiden, Faculteit Geesteswetenschappen
april 2011 – oktober 2012

Doelstelling: Verantwoordelijk voor marketing, communicatie en (inter)nationale studentenwerving voor de eerste Engelstalige bacheloropleiding van de Faculteit Geesteswetenschappen

Lees meer...

Werkervaring in loondienst

In loondienst heb ik brede ervaring opgedaan als communicatieadviseur en woordvoerder.

Lees meer...