De Kracht van Contact in beeld

De Kracht van Contact

De Kracht van Contact in Social Media

Communicatie is in essentie - in tegenstelling tot marketing waarin eenrichtingsverkeer centraal staat - gericht op dialoog met je belangrijkste doelgroepen. Sociale media zijn hierin een waardevolle aanvulling in de middelenmix die een organisatie tot zijn beschikking heeft. Social media hebben klanten een groter aandeel gegeven in de communicatie met bedrijven. Hun (klant)ervaringen zijn direct voor iedereen zichtbaar (civil journalism) en ze hebben elkaar gevonden in communities op het web (interest groups). Door als bedrijf de juiste middelen in te zetten maak je je klant een onderdeel van je community (of sluit je je aan bij de bestaande community van je klant) en blijf je continu met hem in contact.

Downloads

Links

In-company trainingen sociale media

De Kracht van Contact kan uw medewerkers trainen in het strategisch inzetten van sociale media. Zij leren onder andere een eigen strategie te maken voor hun (en uw) belangrijkste doelgroepen en die uit te werken in een contentstrategie. Maar ook de rol van tevreden klanten komt aan bod, want zij zijn uitstekende ambassadeurs van uw product of dienst. Hoe faciliteer je hen om over uw product of dienst te praten op sociale media.


GGD Hollands Midden - strategie social media

Strategie inzet sociale media regionale Centra voor Jeugd en Gezin

De Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's) beschikken naast een fysieke locatie in de eigen gemeente ook over een website waarmee ze hun doelgroepen kunnen bedienen. In de regio Zuid-Holland Noord zijn er vijftien CJG-websites voor ouders/opvoeders (per gemeente) en één website voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar (regionaal). De websites bieden veel informatie, maar zijn statisch en bieden dus weinig tot geen interactiemogelijkheid. De GGD Hollands-Midden, waar de centrale redactie van de 16 websites is belegd, heeft De Kracht van Contact gevraagd een onderzoek te doen naar de inzet van sociale media/interactiviteit voor de beide doelgroepen ouders/opvoeders en jongeren.

Blogs_Hoezitdat.png

Het onderzoek dat ik heb uitgevoerd bestond uit de volgende onderdelen:

  • deskresearch naar bestaande rapporten over sociale media en hulpverlening/Centra voor Jeugd en Gezin;
  • onderzoek naar bestaande succesvolle en minder succesvolle praktijkvoorbeelden binnen het werkveld;
  • digitale enquetes onder beide doelgroepen over de wensen naar interactiviteit en contact via sociale media;
  • pilot (toetsen van voorlopig advies) met een Facebook-pagina voor drie Centra voor Jeugd en Gezin;
  • brainstorm met beleidsmedewerkers van deelnemers in de CJG's over de gezamenlijke kaders en gemeenschappelijke vertrekpunten voor de inzet van sociale media binnen de regio.

Fora en weblogs

Eind april heb ik een rapport opgeleverd met de resultaten van het onderzoek en een advies voor de inzet van sociale media en interactieve onderdelen op de websites van de CJG's. Het rapport wordt voor de zomer van 2013 besproken in het portefeuillehoudersoverleg van de betrokken wethouders Zorg & Welzijn in Holland Rijnland. Bij goedkeuring zal na de zomer worden gestart met de implementatie.

In het kort bestaat mijn advies eruit om de websites aan te vullen met een forum en blogs voor beide doelgroepen. Zowel ouders/opvoeders als jongeren hebben aangegeven tevreden te zijn met de websites, maar contact missen met 'mensen zoals zijzelf'. Zij willen graag kleine problemen delen met anderen. Daarvoor kan de website van het CJG een goede plek zijn. Hiermee zorg je ook voor terugkerend bezoek. Voor beide doelgroepen bestaan mogelijkheden om bestaande, succesvolle fora te integreren op de lokale CJG-websites. Een tweede advies is het toevoegen van weblogs op beide type websites. Ook hierover gaven de doelgroepen aan dat zij graag meer willen lezen over 'mensen zoals zij'. Het gaat dan dus niet om een weblog van een hulpverlener of een consultatiebureau-arts, maar over een ouder of jongere uit de eigen regio.

Praat met je doelgroep op Facebook

Een derde aanbeveling is het starten van een Facebook-pagina voor alle Centra voor Jeugd en Gezin voor de doelgroep ouders/opvoeders. De praktijkvoorbeelden uit het werkveld lieten zien dat dit een succesvolle manier kan zijn om dichterbij je doelgroep te komen en te laten zien dat je ook bij een CJG terecht kan voor kleine opvoedvragen. De drie pilot-CJG's zijn sinds het voorjaar gestart met hun eigen pagina. Benieuwd naar hoe dat eruit ziet? U kunt ze vinden (en like'n) op:

www.facebook.com/cjglisse

www.facebook.com/cjgoegstgeest

www.facebook.com/cjgleiderdorp

Wilt u meer weten over het rapport en de aanbevelingen voor de Centra voor Jeugd en Gezin? Neem gerust contact met me op.

Rapport PHO Sociale Agenda

Dit onderzoek heb ik in het voorjaar van 2013 uitgevoerd en de resultaten verwerkt in een rapport voor bestuurders van de vijftien deelnemende gemeenten. Dit rapport Inzet sociale media voor Centra voor Jeugd en Gezin regio Zuid-Holland Noord (pdf,1,24 Mb) is goedgekeurd door het overleg van Portefeuillehouders Sociale Agenda in de zomer van 2013.

Eind oktober 2013 heeft de GGD Hollands-Midden mij gevraagd voor de implementatie van de adviezen bij alle vijftien Centra voor Jeugd en Gezin in de regio Zuid-Holland Noord.