De Kracht van Contact in beeld

De Kracht van Contact

De Kracht van Contact in Social Media

Communicatie is in essentie - in tegenstelling tot marketing waarin eenrichtingsverkeer centraal staat - gericht op dialoog met je belangrijkste doelgroepen. Sociale media zijn hierin een waardevolle aanvulling in de middelenmix die een organisatie tot zijn beschikking heeft. Social media hebben klanten een groter aandeel gegeven in de communicatie met bedrijven. Hun (klant)ervaringen zijn direct voor iedereen zichtbaar (civil journalism) en ze hebben elkaar gevonden in communities op het web (interest groups). Door als bedrijf de juiste middelen in te zetten maak je je klant een onderdeel van je community (of sluit je je aan bij de bestaande community van je klant) en blijf je continu met hem in contact.

Downloads

Links

In-company trainingen sociale media

De Kracht van Contact kan uw medewerkers trainen in het strategisch inzetten van sociale media. Zij leren onder andere een eigen strategie te maken voor hun (en uw) belangrijkste doelgroepen en die uit te werken in een contentstrategie. Maar ook de rol van tevreden klanten komt aan bod, want zij zijn uitstekende ambassadeurs van uw product of dienst. Hoe faciliteer je hen om over uw product of dienst te praten op sociale media.


Leiden University College - Communicatie en internationale studentenwerving

In het eerste half jaar van 2015 begeleid ik 8 uur per week het communicatieteam van Leiden University College bij het schrijven en implementeren van de nieuwe studentenwervingsstrategie voor de komende jaren.

Leiden University College The Hague gaat een nieuwe fase in. De eerste studenten zijn in 2013 afgestudeerd en de afgelopen twee jaar is het doelaantal excellente studenten bereikt. De tijd is nu aangebroken om de communicatie en werving verder te professionaliseren en nieuwe, gevorderde doelen te stellen.

Classof2016LUCTheHague.jpg
Class of 2016 Leiden University College The Hague

Mijn werkzaamheden omvatten:

  • Het schrijven van een recruitmentstrategie 2015-2018, vooral gericht op internationale studentenrecruitment;
  • Het maken van een communicatiejaarplan en agenda 2015, voortvloeiend uit de recruitment- en marketingstrategie;
  • Het verbeteren van de communicatiemiddelen – vooral de website www.lucthehague.nl – gericht op de werving van nieuwe (en de juiste) studenten;
  • Het aantal aanmeldingen én de kwaliteit van die aanmeldingen nog verder verhogen. Om diversiteit in taal, achtergrond en cultuur te kunnen blijven waarborgen, is het ook een wens om meer studenten van buiten de Europese Economische Regio aan te trekken;
  • Het ‘warm houden’ van de studenten in de periode tussen toelating en start opleiding om daarmee het aantal studenten dat LUCTH daadwerkelijk start te verhogen. Hierbij hoort ook het nog beter inspelen op hun informatiewens, in een eerder stadium;
  • Contact onderhouden en samenwerken met de afdeling Strategische Communicatie & Marketing (Leiden) en het communicatieteam van faculteit Campus Den Haag.