De Kracht van Contact in beeld

De Kracht van Contact

De Kracht van Contact in Social Media

Communicatie is in essentie - in tegenstelling tot marketing waarin eenrichtingsverkeer centraal staat - gericht op dialoog met je belangrijkste doelgroepen. Sociale media zijn hierin een waardevolle aanvulling in de middelenmix die een organisatie tot zijn beschikking heeft. Social media hebben klanten een groter aandeel gegeven in de communicatie met bedrijven. Hun (klant)ervaringen zijn direct voor iedereen zichtbaar (civil journalism) en ze hebben elkaar gevonden in communities op het web (interest groups). Door als bedrijf de juiste middelen in te zetten maak je je klant een onderdeel van je community (of sluit je je aan bij de bestaande community van je klant) en blijf je continu met hem in contact.

Downloads

Links

In-company trainingen sociale media

De Kracht van Contact kan uw medewerkers trainen in het strategisch inzetten van sociale media. Zij leren onder andere een eigen strategie te maken voor hun (en uw) belangrijkste doelgroepen en die uit te werken in een contentstrategie. Maar ook de rol van tevreden klanten komt aan bod, want zij zijn uitstekende ambassadeurs van uw product of dienst. Hoe faciliteer je hen om over uw product of dienst te praten op sociale media.


Nederlandse Transplantatie Stichting - Jaarverslag 2014

In de periode januari tot en met mei 2015 was ik bij de Nederlandse Transplantatie Stichting verantwoordelijk voor het maken van het jaarverslag over 2014. 

Voorzijde jaarverslag 2014.png

Mijn werk voor dit jaarverslag omvatte onder andere:

  • Het maken van projectplan voor het MT, met daarin een voorstel voor het thema, plan van aanpak, rolverdeling, planning en begroting. Dit projectplan lever ik in januari op voor de MT-vergadering;
  • Het intrichten van een projectteam;
  • Het schrijven van algemene onderdelen van het jaarverslag en (eind)redactie op de aan te leveren teksten door interne afdelingen;
  • Contactpersoon voor vormgever van jaarverslag;
  • Opleveren van het jaarverslag in een interactieve pdf;
  • In plaats van een volledig gedrukte versie opleveren van een flyer ter verzending naar stakeholders;
  • Verzending van het jaarverslag 2014 per e-mail naar stakeholders;
  • Budgetbeheer & evaluatie.

Dit project heb ik vorig jaar ook verzorgd en succesvol afgerond met het opleveren van het NTS-jaarverslag 2013.