De Kracht van Contact in beeld

De Kracht van Contact

De Kracht van Contact in Social Media

Communicatie is in essentie - in tegenstelling tot marketing waarin eenrichtingsverkeer centraal staat - gericht op dialoog met je belangrijkste doelgroepen. Sociale media zijn hierin een waardevolle aanvulling in de middelenmix die een organisatie tot zijn beschikking heeft. Social media hebben klanten een groter aandeel gegeven in de communicatie met bedrijven. Hun (klant)ervaringen zijn direct voor iedereen zichtbaar (civil journalism) en ze hebben elkaar gevonden in communities op het web (interest groups). Door als bedrijf de juiste middelen in te zetten maak je je klant een onderdeel van je community (of sluit je je aan bij de bestaande community van je klant) en blijf je continu met hem in contact.

Downloads

Links

In-company trainingen sociale media

De Kracht van Contact kan uw medewerkers trainen in het strategisch inzetten van sociale media. Zij leren onder andere een eigen strategie te maken voor hun (en uw) belangrijkste doelgroepen en die uit te werken in een contentstrategie. Maar ook de rol van tevreden klanten komt aan bod, want zij zijn uitstekende ambassadeurs van uw product of dienst. Hoe faciliteer je hen om over uw product of dienst te praten op sociale media.


Nederlandse Transplantatie Stichting - Donorvoorlichting & PR

Opdrachtgever: Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) , afdeling Donorvoorlichting, Communicatie en Onderwijs
maart 2012 – heden

uw_gemeente_zegt_ja.jpg
De Kracht van Contact beheert voor de NTS de contacten met de doelgroep gemeenten, een belangrijke partner in voorlichting over orgaan- en weefseldonatie. De werkzaamheden bestaan uit het maken van een jaarplan, het bestendingen van de contacten met afdelingen Burgerzaken en het uitvoeren van verschillende communicatie-acties, zowel online als offline.

  • Opstellen en uitvoeren van een strategisch communicatieplan voor de komende jaren voor het project ‘gemeenten en donorvoorlichting’
  • Actualisering van het huidige communicatiemiddelenaanbod waar nodig, gelet op mate van interactiviteit en wensen van gemeenten;
  • Contacten aanhalen met verschillende doelgroepen binnen gemeenten, zowel ambtelijk als politiek;
  • Aanhalen en onderhouden van een actief netwerk van betrokken partners binnen gemeenten.

Doelgroepgerichte communicatiemiddelen

De website voor gemeenten biedt ambtenaren Burgerzaken de mogelijkheden om inwoners actief te informeren over orgaan- en weefseldonatie. Ik heb eind 2012 een onderzoek laten uitvoeren onder de doelgroep naar hun wensen over de aanpassing en vernieuwing van dit aanbod. Op basis van de antwoorden, heeft de Nederlandse Transplantatie Stichting onder andere nieuw materiaal gemaakt voor de gemeentelijke websites, zoals webbanners voor het digitale loket.

Nederland zegt Ja-campagne

donorweek-share.png

Tijdens campagneperiodes ben ik verantwoordelijk voor de PR, met name gericht op regionale en lokale media. Ik ben media-woordvoerder voor de campagne Nederland zegt Ja tijdens de campagne rondom jaarlijkse 18-jarigenaanschrijving (april) en de Donorweek (oktober).