De Kracht van Contact in beeld

De Kracht van Contact

De Kracht van Contact in Social Media

Communicatie is in essentie - in tegenstelling tot marketing waarin eenrichtingsverkeer centraal staat - gericht op dialoog met je belangrijkste doelgroepen. Sociale media zijn hierin een waardevolle aanvulling in de middelenmix die een organisatie tot zijn beschikking heeft. Social media hebben klanten een groter aandeel gegeven in de communicatie met bedrijven. Hun (klant)ervaringen zijn direct voor iedereen zichtbaar (civil journalism) en ze hebben elkaar gevonden in communities op het web (interest groups). Door als bedrijf de juiste middelen in te zetten maak je je klant een onderdeel van je community (of sluit je je aan bij de bestaande community van je klant) en blijf je continu met hem in contact.

Downloads

Links

In-company trainingen sociale media

De Kracht van Contact kan uw medewerkers trainen in het strategisch inzetten van sociale media. Zij leren onder andere een eigen strategie te maken voor hun (en uw) belangrijkste doelgroepen en die uit te werken in een contentstrategie. Maar ook de rol van tevreden klanten komt aan bod, want zij zijn uitstekende ambassadeurs van uw product of dienst. Hoe faciliteer je hen om over uw product of dienst te praten op sociale media.


Universiteit Leiden - rapport arbeidsmarktperspectief

De Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden startte in september 2012 met de nieuwe Bacheloropleiding International Studies. De opleiding was meteen al een groot succes en begon direct met meer dan 350 eerstejaarstudenten uit binnen- en buitenland. De Kracht van Contact verzorgde in het voortraject de communicatie voor deze opleiding, inclusief de positionering, opzetten van de communicatiemiddelen en de internationale studentenwerving. Voor deze vervolgopdracht maak ik een rapport over het arbeidsmarktperspectief van de studenten International Studies.

Omdat de opleiding pas recentelijk is gestart, zijn er nog geen afgestudeerde studenten die de arbeidsmarkt hebben betreden. Toch is het belangrijk dat de huidige studenten - en de aanstaande studenten - een goed, realistisch en gefundeerd beeld hebben van hun kansen op de - Nederlandse en internationale - arbeidsmarkt na hun afstuderen. De onderdelen van deze opdracht bestonden uit:

  • deskresearch over de huidige arbeidsmarkt en de ontwikkelingen, vergelijkbare universitaire opleidingen in binnen- en buitenland en ontwikkelingen binnen de branches waar afgestudeerde studenten BA International Studies zich op richten, onder meer in rapporten van CBS, Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, UWV en het ministerie van OCW;
  • interviews met vertegenwoordigers van sectoren waar studenten International Studies waarschijnlijk werk zullen proberen te vinden, zoals internationale handel, ontwikkelingshulp en internationale consultancy.

De paragraaf arbeidsmarktperspectief maakt onderdeel uit van een rapport dat is voorgelegd aan de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs in september 2013. Eind 2013 gaf de CDHO - op basis van dat rapport - een positief advies aan de minister van Onderwijs om International Studies een afzonderlijke opleiding te maken.